Можливості системи МІС Нейрон

Наш погляд

В процесі лікування пацієнтів можна виділити різні етапи:

 • резервування часу прийому лікаря для обслуговування пацієнта;
 • фіксування оплати послуги із урахуванням можливості підключення РРО;
 • фіксування виконання послуги;
 • повернення оплати в разі, якщо послуга не виконана або пацієнт незадоволений якістю наданої послуги;
 • і цілий ряд інших етапів.

Автоматизація в лікувальному закладі цих бізнес-процесів і оптимізація ведення, зберігання та використання медичної інформації про пацієнтів – основне призначення МІС «Нейрон». Ці задачі в системі вирішені максимально ефективно, в простій і доступній для користувачів формі.

Для вирішення зазначених задач МІС «Нейрон» надає наступні ресурси:

 • засоби автоматизації введення текстової інформації та прикріплення графічних і мультимедіа файлів;
 • засоби формування планів обстеження та лікування;
 • засоби друку даних у вигляді форм і документів, що використовуються в медичній установі;
 • підтримка гнучкої тарифної політики обслуговування пацієнтів;
 • автоматизація управління графіком роботи;
 • облік коштів, що надійшли від працівників;
 • управління доступом користувачів до інформації та до виконання дій в системі;
 • і багато іншого.

Система «Нейрон» являє собою засіб підвищення швидкості, зручності і продуктивності виконуваної роботи. Ми постійно працюємо над вдосконаленням нашої системи, розширенням її функціональності. Наша мета – підвищення ефективності Вашого бізнесу!

Запис на прийом

Практично всі пацієнти, які приходять до лікувального закладу, фіксуються реєстратурою. Тому, щоб забезпечити необхідний рівень комфорту обслуговування робота реєстратури повинна бути максимально ефективною.

Форма «Запис на прийом» системи «Нейрон» дозволяє:

 • швидко переміщатися за розкладом всіх лікарів як на поточну, так і на будь-яку іншу дату під час пошуку часу для запису пацієнта;
 • записувати пацієнта на будь-яку кількість прийомів незалежно від того, прийшов він особисто або телефонує;
 • приймати оплату за послуги;
 • реєструвати виконання послуги одним клацанням миші.

Можна проводити запис на прийом як до лікаря, так і на робоче місце (як правило, на послуги, що виконуються молодшим і середнім медичним персоналом: забір аналізів, рентген, тощо).

Система надає можливість запису на прийом тільки на ті послуги, які фахівець виконує на займаному робочому місці. Завдяки цьому виключаються помилки, коли пацієнта записують до фахівця, який не надає необхідну послугу.

Використання форми «Запис на прийом» значно полегшує і прискорює процес запису пацієнта на прийом, тим самим збільшуючи пропускну здатність ЛПУ.

Навчання роботі в реєстратурі з використанням МІС «Нейрон» потребує значно менше часу, ніж при підготовці персоналу для роботи з паперовими розкладами.

Електронна медична карта (ЕМК)

Електронна медична карта – це, безумовно, «серце» МІС «Нейрон». Вона надає швидкий, зручний і структуризований доступ до персональних і медичних даних пацієнта.

Будь-який лікар, який працює з МІС «Нейрон», зможе налаштованими персонально для нього засобами введення, легко і швидко вносити в ЕМК медичні дані пацієнта. Система дозволяє максимально швидко підготувати і роздрукувати консультативний висновок лікаря, заповнити протокол інструментального (УЗД, функціональна діагностика та ін.) або бланк лабораторного дослідження. 

МІС Нейрон 5.0 містить функціонал, необхідний для автоматизації роботи медичного закладу будь-якої спеціалізації та масштабу: від кабінету лікаря до клініки.

Купуючи нашу медичну інформаційну систему Ви робите правильний вибір, тому що фахівці, які беруть участь в її створенні, мають колосальний досвід в даній сфері, і саме наш програмний продукт увібрав в себе найкраще.